Stavební prostory s dobrým větráním

To je ideální místo pro použití některého z modelů naftových topidel s přímým spalováním. Pro provoz těchto modelů je třeba přísunu čerstvého vzduchu. Jelikož jde o proces spalování, je k tomu nezbytný kyslík, který právě čerstvým vzduchem v dostatečné míře dodáváme. A protože spalování jakéhokoliv paliva znamená také samozřejmě vznik spalin, je nutné tyto spaliny relativně neškodně odvádět pryč.

Systém přímého spalování

Jak už jsme řekli, potřebuje čerstvý vzduch. Nejen proto, že je třeba kyslíku ke spalování, ale také proto, aby bylo možno ohřát dostatečné množství vzduchu, který je pak výstupním otvorem chrlen do prostoru, určeného k vyhřívání. Přitom jsou ale rovněž chrleny zplodiny ze spalování nafty, takže toto řešení je vhodné do míst, kde se nevyskytují osoby. Jinak hrozí vdechování částeček škodlivých látek a poškození zdraví. Navíc je cítit stálý mírný pach spalin.

Ohodnoťte příspěvek